Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tôi muốn lập gmail thì làm thế nào?
Phần mềm máy tính | Phần cứng máy tính 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 5
Bước 1: Mở trang Web “ Gamail.com”
Bước 2: Click vào ô có chữ “Đăng ký Gmail”
Bước 3: Chọn thay đổi ngôn ngữ(nếu trong khung là “Việt” bạn ko cần thay đổi)
Bước 4: Hãy nhập các yêu cầu ở 3 khung đầu tiên, rồi “kiểm tra tính khả dụng”.Sau đó nhập mật khẩu ,phải nhập 2 lần để kiểm tra độ chính xác của mật khẩu
Bước 5: Hãy đặt “câu hỏi bảo mật” của riêng bạn và ”trả lời”(nếu bạn quên mật khẩu thì chỉ cần trả lời “câu hỏi bảo mật” là có thể vàogmail cua bạn)
Đánh “email phụ“ (nếu bạn có) và chọn “vị trí” là Việt Nam
Bước 6: Hãy nhập các từ mà bạn thấy vào khung trống bên dưới
Bước 7: Hãy click vào ô “Tôi chấp nhận. Tạo tài khoản của tôi”
12/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 5
hướng dẫn lập mail thật ngăn gon dể hiên thank
17/06/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
tra google
21/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
tra google
21/12/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Lập gmail rất đơn giản thôi, bạn có thể tham khảo như sau:
Bước 1: Mở trang Web “ Gmail.com”
Bước 2: Click vào ô có chữ “Đăng ký Gmail”
Bước 3: Chọn thay đổi ngôn ngữ(nếu trong khung là “Việt” bạn ko cần thay đổi)
Bước 4: Hãy nhập các yêu cầu ở 3 khung đầu tiên, rồi “kiểm tra tính khả dụng”.Sau đó nhập mật khẩu ,phải nhập 2 lần để kiểm tra độ chính xác của mật khẩu
Bước 5: Hãy đặt “câu hỏi bảo mật” của riêng bạn và ”trả lời”(nếu bạn quên mật khẩu thì chỉ cần trả lời “câu hỏi bảo mật” là có thể vàogmail cua bạn)
Đánh “email phụ“ (nếu bạn có) và chọn “vị trí” là Việt Nam
Bước 6: Hãy nhập các từ mà bạn thấy vào khung trống bên dưới
Bước 7: Hãy click vào ô “Tôi chấp nhận. Tạo tài khoản của tôi”

Tuy nhiên lúc đăng ký có một vài chú ý nhỏ bạn có thể vào link dưới để xem chi tiết
27/07/2013 Đăng bởi Hoàng Classic
Bạn cũng có thể quan tâm
Sao mình lập Gmail không được ?
lập nick không cần xác thực nick?ở gmail
Tôi muốn đưu bai viết lưu vào gmail làm thế nào ?
Mấy ngày gần đây tại sao tôi không thể vào được hòm thư gmail?
cho em hỏi tại sao em lập 1 địa chỉ Gmail mà không được vậy ? có phải thời gian này goole đang nâng cấp không ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp