Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Với ba đồng vị của hiđro và ba đồng vị của oxi có thể tạo thành bao nhiêu loại phân tử nước khác nhau
Khoa học và Giáo dục | Thi cử 13/07/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 5
27 loại.

Do phân tử nước có 2 nguyên tử hydro và 1 nguyên tử oxi

Chọn phân tử hydro thứ nhất có 3 cách chọn.
Chọn nguyên tử hydro thứ 2 có 3 cách chọn.
Chọn nguyên tử oxi có 3 cách chọn

Theo quy tắc nhân ta có 3 x 3 x3 = 27 loại phân tử nước (H2O)
13/07/2011 Đăng bởi Minh Triết
2 trong số 5
Với 1 cặp đồng vị (2đồng vị) của H tạo với ba đồng vị của O ------Dc 3 Ptu nuoc khac nhau
Với 3 đồng vị của H tạo ra 3 cặp đồng vị
vậy có 3+3=6 ptu nc khac nhau
13/07/2011 Đăng bởi HoaiThu
3 trong số 5
Do 2 nguyên tử H trong phân tử nước là không có thứ tự (có vai trò tương đương nhau) nên chỉ có 18 loại phân tử nước được tạo ra từ 3 đồng vị của H và 3 đồng vị của O.
2 x 3 x 3 = 18
Đó cũng chỉ là trên lý thuyết :)
04/08/2011 Đăng bởi Hoàng Anh
4 trong số 5
voi ba dong vi cua hidro va ba dong vi cua oxy co the tao thanh 18 loai phan tu nuoc khac nhau
23/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
dua theo nguyen tac lien ket cua dong vi ta co the viet duoc 18 phan tu nuoc khac nhau
23/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
ba nguyen to oxi de cau tao tang ozon?
[Hóa hữu cơ] phản ứng thế của acid hữu cơ với Cl2
em ko hieu tai sao "gócBDN bằng góc DSN (cặp góc đồng vị)" ca cai nek nua "---> Góc NCB = góc NFB"
hoá 10
Chỉ dùng một thuốc thử
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp