Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập toÁN đại sgk 9 tập 2
5/11:Đoán nhận số nghiệm của các hệ phương trình sau bằng hình học
a) { 2x-y=1
               {x-2y=-1
     b)    { 2x+y=4
            { -x+y=1
9/11:Đoán nhận số nghiệm của các hệ phương trình sau, giải thích vì sao:
a) {x+y=2
   {3x+3y=2
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử | Trung học 05/12/2011 Đăng bởi thùy trang
Bạn cũng có thể quan tâm
Bài tập toán 9 ?
tập xác định của hàm số y=tan(2x+1)
Bài tập lượng giác
zaj zum mjh nha:
ve do thi ham so y =2x neu x>=0 va =-1/2x neu x<0
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp