Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hệ số góc của đường thẳng là gì?
Thi cử | Máy ảnh 20/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 8
là tan của góc tạo bởi đường thẳng đó và chiều dương của Ox .
20/02/2011 Đăng bởi mik12121991
2 trong số 8
Phương trình của đường thẳng có dạng tổng quát là Ax+By+C=0 .Khi đó hệ số góc của nó sẽ là -A/B và có giá trị bằng tang của góc tạo bởi đường thẳng đó với chiều dương của trục hoành.
20/02/2011 Đăng bởi hoa ban điện biên
3 trong số 8
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b với a # 0 là hệ số của góc tạo thành khi đường thẳng cắt trục hoành x'Ox tại một hoành ̣độ và hợp với trục tung Oy tạo thành một góc.
Vì " a " của đồ thị hàm số liên quan tới góc này nên a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.
Khi a > 0 thì góc tạo thành là góc nhọn và nằm bên trái trục tung Oy.
Khi a < 0 thì góc tạo thành là một góc tù và nằm bên phải trục tung Oy.
Khi a = 0 ta không có hệ số góc vì lúc này đường thẳng sẽ song song với trục hoà
20/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 8
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b với a # 0 là hệ số của góc tạo thành khi đường thẳng cắt trục hoành x'Ox tại một hoành ̣độ và hợp với trục tung Oy tạo thành một góc.
Vì " a " của đồ thị hàm số liên quan tới góc này nên a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.
Khi a > 0 thì góc tạo thành là góc nhọn và nằm bên trái trục tung Oy.
Khi a < 0 thì góc tạo thành là một góc tù và nằm bên phải trục tung Oy.
Khi a = 0 ta không có hệ số góc vì lúc này đường thẳng sẽ song song với trục hoàPhương trình của đường thẳng có dạng tổng quát là Ax+By+C=0 .Khi đó hệ số góc của nó sẽ là -A/B và có giá trị bằng tang của góc tạo bởi đường thẳng đó với chiều dương của trục hoành.

là tan của góc tạo bởi đường thẳng đó và chiều dương của Ox
27/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 8
hãy vẽ truc xOy, chon lay mot điem, vd (x1,y1) va diem thu hai (x2,y2), hai ddiem deu bat ki`
he so goc = (y2-y1)/(x2-x1) tuc ddo nghieng cua goc tao ra boi mot duong thang va truc x
29/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 8
hãy vẽ truc xOy, chon lay mot điem, vd (x1,y1) va diem thu hai (x2,y2), hai ddiem deu bat ki`
he so goc = (y2-y1)/(x2-x1) tuc ddo nghieng cua goc tao ra boi mot duong thang va truc x
29/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 8
hãy vẽ truc xOy, chon lay mot điem, vd (x1,y1) va diem thu hai (x2,y2), hai ddiem deu bat ki`
he so goc = (y2-y1)/(x2-x1) tuc ddo nghieng cua goc tao ra boi mot duong thang va truc x
29/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
8 trong số 8
Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b với a # 0 là hệ số của góc tạo thành khi đường thẳng cắt trục hoành x'Ox tại một hoành ̣độ và hợp với trục tung Oy tạo thành một góc.
Vì " a " của đồ thị hàm số liên quan tới góc này nên a được gọi là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b.
Khi a > 0 thì góc tạo thành là góc nhọn và nằm bên trái trục tung Oy.
Khi a < 0 thì góc tạo thành là một góc tù và nằm bên phải trục tung Oy.
Khi a = 0 ta không có hệ số góc vì lúc này đường thẳng sẽ song song với trục hoàPhương trình của đường thẳng có dạng tổng quát là Ax+By+C=0 .Khi đó hệ số góc của nó sẽ là -A/B và có giá trị bằng tang của góc tạo bởi đường thẳng đó với chiều dương của trục hoành.

là tan của góc tạo bởi đường thẳng đó và chiều dương của Ox
29/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hinh 8
ve hinh Cho tam giác ABC. Gọi I và K lần lượt là chân các đường vuông góc kẻ từ A đến đường phân giác của góc B và C
có ai biết công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp , nội tiếp trong tam giác ko . Có liên quan tới góc , cạnh ý
Dựng tam giác biết 1 cạnh
Toán 9 đường tròn
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp