Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
bài tập anh văn 8
a)break the glass into small pieces => THE GLASS IS BROKEN INTO SMALL PIECES
b) dry the glass pieces completely
c)mix them with certain specific chemicals
d)melt the mixture until it becomes a lipuid
e)use a long pipe, dip it into the lipuid, then blow the lipuid into interded shapes
Thi cử 23/01/2011 Đăng bởi thùy trang
Câu trả lời
1 trong số 1
- The glass pieces are completely dried.
- They are mixed with certain specific chemicals.
- A long pipe is used, it is dipped into the liquid, then the liquid is blown into intended shapes.
23/01/2011 Đăng bởi Mr. Ngu Lâu
Bạn cũng có thể quan tâm
anh văn
What is informed trader and liquidity trader?
What is the starting salary for a qualified nurse in the UK?
anh/chi lam on cho em mot so bai tap ve dao ngu trong tieng anh nha.em cam on
why not link with the Bugatti Lamborghini to produce a supercar?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp