Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
so với tổ chức khác, nhà nước có những khác biệt gì?
Pháp luật 22/10/2011 Đăng bởi becoixuong
Câu trả lời
1 trong số 2
+ Nhà nước có quyền xây dựng, sáng tạo pháp luật và có quyền điều chỉnh mọi quan hệ xã hội bằng pháp luật.
+ Nhà nước có quyền ban hành các sắc thuế và thu thuế.
+ Nhà nước có quyền phân chia lãnh thổ thành các đơn vị hành chính.
+ Nhà nước có quyền lực chính trị công cộng đặc biệt; có bộ máy cưỡng chế, quản lí những công việc chung của xã hội.
22/10/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
2 trong số 2
Có ba chức năng: Lập pháp, hành pháp và tư pháp.
23/10/2011 Đăng bởi tôi tư duy tức tôi tồn tại
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao nói nhà nước là một tổ chức đặc biệt của quyền lực chính trị?
Tại sao nói maketing nghĩa là tạo sự khác biệt?
Tên tổ chức Help the Hospices dịch sang tiếng Việt là gì
Có gì khác...?
ai giúp em giải bài kiến trúc và tổ chức máy tính này với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp