Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước thực dân pháp
Văn hóa xã hội | Lịch Sử 8 13/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
-Quá trình đi từ các hiệp ước 1862,1874,1883,1884 là quá trình cắt từng phần lãnh thổ, rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp  trên toàn bộ nước ta.
-Các điều khoản,điều kiện ngày càng nặng nề hơn.
- hiệp ước Pa-tơ-nốt chấm dứt sự tồn tại của VN với tư cách là 1 quốc gia độc lập
-Sự "bảo hộ" của Pháp đc xác lập trên toàn bộ nc ta.
02/04/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 6
khi thuc dan phap co am muu muon bien viet nam thanh thuoc  dia thi triu dinh khung hoang va suy yeu.
van de dat ra lalieu trieu dinh lo so that khong, khi ma phap la mot nuoc co kinh nghiem chien tranh.Hon nua lai co vu khi hien dai.Mac du nha ngyen van con quan doi dong va manh.trieu dinh chi muon thuong thuyet nen co tu tuong hoa hoan nen co mot so hiep uoc cat lanh tho cua minh.phai chu hoa dang run so khong cai tien trong khi phai chu chien cung nhan dan va si phu,quan doi yeu nuoc dang suc soi dau tranh
21/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 6
Ký Hiệp ước Nội dung thể hiện từng bước đầu hàng
Nhâm Tuất
5/6/1862 - Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ
- Mở ba cửa biển cho Pháp tự do buôn bán, bồi thường chiến phí cho Pháp. Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long khi nào nhà Nguyễn buộc nhân dân ngừng kháng chiến.
Giáp Tuất
15/3/1874 - Triều đình chính thức thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kỳ.
- Pháp được tự do đi lại buôn bán, kinh doanh công nghiệp ở một số tỉnh, kiểm soát, điều tra tình hình Việt Nam. Người pháp hay người ngoại quốc nào vào Việt Nam buôn bán phải được Pháp cấp giấy phép.
Hác-măng
25/8/1883 - Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ nhập vào Nam Kỳ, ba tỉnh Thanh- Nghệ- Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kỳ.
- Triều đình chỉ cai quản vùng đất Trung Kỳ. Mọi việc giao thiệp với bên ngoài đều do người Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ.
Pa-tơ-nốt
6/6/1884 - Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong việc giao thiệp với bên ngoài.
- Tại các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp Nam Kỳ đến giáp Ninh Bình, các quan lại tiếp tục cai trị như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ truơng nhất trí, cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp.

Nhân xét :
- Quá trình đi từ các Hiệp ước 1862,1874,1883,1884 là quá trình cắt từng phần lãnh thổ, rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta.
- Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày càng nghiêm trọng hơn.
- Hiệp ước Pa-tơ-nốt chấm dứt sự tồn tại của nhà nước VN với tư cách một nước độc lập.
- Sự “bảo hộ” của Pháp được xác lập trên toàn bộ nước ta.
25/03/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 6
Với hiệp ước Nhâm Tuất kí 5/6/1862 nhà Nguyễn đã tạo cơ hội cho Pháp lấn chiếm nước ta, sau đó lại kí tiếp hiệp ước Giáp Tuất 15/3/1874 nhà Nguyễn đã làm mất đi một phần quan trọng chủ quyền, lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam. Với các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày một nghiêm trọng hơn. Đến ngàu 25/8/1883 với hiệp ước Hắc-măng và hiệp ước Pa-tơ-nốt kí ngày 6/6/1884 triều Nguyễn đã thừa nhận quyền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta.
27/04/2012 Đăng bởi chuot_chit_nhi_nhanh_98
5 trong số 6
de
31/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
Ký Hiệp ước Nội dung thể hiện từng bước đầu hàng
Nhâm Tuất
5/6/1862 - Triều đình thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ
- Mở ba cửa biển cho Pháp tự do buôn bán, bồi thường chiến phí cho Pháp. Pháp sẽ “trả lại” thành Vĩnh Long khi nào nhà Nguyễn buộc nhân dân ngừng kháng chiến.
Giáp Tuất
15/3/1874 - Triều đình chính thức thừa nhận quyền cai quản của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kỳ.
- Pháp được tự do đi lại buôn bán, kinh doanh công nghiệp ở một số tỉnh, kiểm soát, điều tra tình hình Việt Nam. Người pháp hay người ngoại quốc nào vào Việt Nam buôn bán phải được Pháp cấp giấy phép.
Hác-măng
25/8/1883 - Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, cắt tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ nhập vào Nam Kỳ, ba tỉnh Thanh- Nghệ- Tĩnh sáp nhập vào Bắc Kỳ.
- Triều đình chỉ cai quản vùng đất Trung Kỳ. Mọi việc giao thiệp với bên ngoài đều do người Pháp nắm. Triều đình Huế phải rút quân ở Bắc Kỳ về Trung Kỳ.
Pa-tơ-nốt
6/6/1884 - Triều đình thừa nhận sự bảo hộ của Pháp, là nước sẽ thay mặt Việt Nam trong việc giao thiệp với bên ngoài.
- Tại các tỉnh nằm trong giới hạn từ giáp Nam Kỳ đến giáp Ninh Bình, các quan lại tiếp tục cai trị như cũ, trừ các việc thương chính, công chính cùng các việc cần có chủ truơng nhất trí, cần có kỹ sư Pháp hay người châu Âu giúp.

Nhân xét :
- Quá trình đi từ các Hiệp ước 1862,1874,1883,1884 là quá trình cắt từng phần lãnh thổ, rồi đi đến thừa nhận nền thống trị của Pháp trên toàn bộ nước ta.
- Các điều khoản, điều kiện ngày càng nặng nề hơn, tính chất thỏa hiệp ngày càng nghiêm trọng hơn.
- Hiệp ước Pa-tơ-nốt chấm dứt sự tồn tại của nhà nước VN với tư cách một nước độc lập.
- Sự “bảo hộ” của Pháp được xác lập trên toàn bộ nước ta.
08/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Xin "THƠ" đầu năm ?, các mem giỏi thơ GGGĐ đi đâu hết rồi ?
Khi nào bắt đầu đúng được thuốc tranh thái hàng ngày?
khi nào thì có chiến tranh thế giới thứ 3
Thẻ ATM đầu tiên được xử dụng nào năm nào.
thực dân pháp tấn công xâm lược hà nội năm nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp