Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vintage là gì
Nghệ thuật 18/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
cổ điển, xuất sắc, điển hình
18/08/2011 Đăng bởi Tee
2 trong số 3
vintage là đến vụ hái nho, nó còn có nghĩa khác là điển hình, tiêu biểu.
18/08/2011 Đăng bởi Aqua
3 trong số 3
cổ điển, loại cũ, đố cũ......
18/08/2011 Đăng bởi huynhdai
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp