Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phạt vi phạm hành chính định khoản như thế nào??
Pháp luật | Bảo hiểm 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/ 0/ 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/ 6/ 2007 quy định việc xử lí vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan thì đối với mỗi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là Cảnh cáo hoặc Phạt tiền.

Đối với hành vi trốn thuế, gian lận thuế thì mức phạt tiền là từ 1 đến 3 lần số thuế trốn, gian lận. Đối với hành vi khai thiếu nghĩa vụ thuế hoặc khai tăng số thuế được miễn, giảm, được hoàn, không thu thì mức phạt tiền là 10% số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được miễn, giảm, được hoàn, không thu khai tăng so với quy định của pháp luật.

Đối với hành vi chậm nộp tiền thuế thì mức phạt tiền là 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế nộp chậm. Đối với hành vi không thực hiện trích, chuyển toàn bộ hoặc một phần tương ứng số tiền phải nộp từ tài khoản của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế vào ngân sách nhà nước trong trường hợp tài khoản tiền gửi của người nộp thuế có số dư thì bị phạt tiền tương ứng với số tiền không trích chuyển.

Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính khác về hải quan là 70.000.000 đồng và về thủ tục thuế là 100.000.000 đồng. Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt được giảm xuống nhưng không thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt. Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể được tăng lên nhưng không vượt mức tối đa của khung tiền phạt.

Theo các quy định nói trên thì mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế là 100.000.000 đồng.
14/04/2010 Đăng bởi GA.minhphuong
Bạn cũng có thể quan tâm
Phạt hợp đồng định khoản như thế nào ?
quy định xử phạt là gì?
Tại sao lại vi phạm pháp luật?
Như thế nào là thẩm quyền xử phạt vì phạm hành chính?
Những hành vi vi phạm pháp luật?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp