Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách khắc phục chạy WORD 2003 chậm?
Mỗi khi bật chương trình MS Word lên là phải đợi một lúc, MS Word chạy chậm mặc dù không mở 1 file Word nào cả. Còn mở file Word nào thì phải đợi lâu hơn. Khi tắt Word đi cũng bị vậy mãi mới tắt được. Excel và Powerpoint vẫn chạy bình thường. Xin mọi người giúp đỡ
Kiến thức máy tính thường gặp | Máy tính và Internet | Phần mềm | Hệ điều hành 17/11/2011 Đăng bởi Nguyen Thang
Câu trả lời
1 trong số 4
Nhấn Tools -> Options và thực hiện những thay đổi sau để cải thiện tốc độ và dáng vẻ của Word.
Với thẻ View, bỏ tùy chọn Animated text.
Nếu đang sử dụng Word ở chế độ hiển thị Normal, chọn Wrap to window.
Với thẻ General, bỏ tùy chọn Provide feedback with animation.
Nếu đang làm việc cùng lúc với nhiều tài liệu, tăng giá trị của mục "Recently used file list" lên 9 (giá trị cao nhất).
Nếu sử dụng Auto Shapes, bỏ tùy chọn Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes.
Với thẻ Spelling & Grammar, bỏ tùy chọn Check grammar as you type, Check grammar with spelling và Check spelling as you  type.
Với thẻ Print, hãy bỏ tùy chọn Background printing.
Sau đó, nhấn OK để kết thúc.
17/11/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 4
Bạn thử cách này xem sao.
vào menu Help chọn Detect and Repair (tìm kiếm và sửa lỗi)
sau đó nó sẽ chạy tool dò tìm lỗi và sửa lỗi, lúc này bạn tắt chương trình msword đi.
quá trình sửa lỗi có thể nó sẽ yêu cầu bỏ đĩa CD Office 2003.
17/11/2011 Đăng bởi Mr.Nam
3 trong số 4
Flames Phoenix (P.T. Phước)
Minh da lam theo cach cua ban nay va no khoi dong rat nhah, thank
24/07/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 4
mình làm cách khác các pro, sau vài ngày tìm tòi tôi đã giải quyết được khó khăn trên
bạn vào tool/folder option, chọn file types, chọn loại file doc, chọn advance , chọn action là open, nhấn nút edit trong đó sữa "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n /dde thành /n "%1" và bỏ chọn use DDE
đối với excel giống như trên nhưng lúc này chọn XLS và sửa như trên thành /e "%1", bọ chọn use DDE
vậy là ok!
20/08/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
MS Word 2003 chạy chậm.
word 2003
máy tính của tôi tính tổng ở W Microsoft Office Word 2003 được vì sao?
Sao tính năng Speak trong Microsoft Word 2010 không chạy nhỉ?
tại sao 2 phần mềm word 2003 và 2007 không thể sử dụng cùng một lúc?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp