Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật ?
Y khoa | Trung y 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Tuẩn theo các quy luật kinh tế khác quan,pháp luật-tinh nghệ thuật: để đưa ra những cach giai quyêt hợp lý trong mọi trường hợp
19/03/2010 Đăng bởi QA.tocvanghoe
2 trong số 2
Nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật vì:
- Quản trị phẩi tuân theo những quy luật phát triển chung của kinh tế, xã hội và con người. Đây là kết quả của những nghiên cứu khoa học.
- Quản trị nói chung, hay quản trị con người nói riêng phải có những nghệ thuật quản trị riêng, để sao cho vừa không đi lệch với quy luật nhưng lại hiệu quả, phù hợp với từng trường hợp cụ thể, không cứng nhắc mà linh hoạt, mềm dẻo, để đối tượng quản lý chấp nhận sự quản lý của người quản trị.
23/03/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
tại sao hoach định chiến lược vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật?
MÌNH ĐƯỢC BIẾT NHỮNG NGƯỜI LÀM NGHỆ THUẬT HAY MẮC BỆNH VỀ GIỚI TÍNH CÓ ĐỨNG KHÔNG VẬY?
Internet và mang máy tính khác nhau chỗ nào?
Bụng mang thai 6 tháng sẽ như thế nào??
máy của em là máy samsung champ thì có định vị được k? e vừa bị con bạn lấy mấy muốn vạch mặt nó mà
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp