Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cây dong ta do bộ phận nào tạo thành?
Xã hội | Thi cử 19/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
lá ( bẹ lá)
19/11/2010 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
Bạn cũng có thể quan tâm
lúa có những bộ phận nào
hãy nêu bộ phận sinh sản đực của hoa
VÌ SAO BỘ RỄ CÂY THƯỜNG ĂN SÂU, LAN RỘNG, SỐ LƯỢNG RỄ CON NHIỀU?
Tại sao không công bằng với tất cả bộ phận trên cơ thể
Ai cũng biết cơ thể con người là cơ thể hoàn chỉnh, vậy bạn có biết ít nhất 2 bộ phận trên cơ thể bạn là thừa thãi?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp