Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
phân tích đã thức thành nhân tử bằng phương pháp đồng nhất là thế nào ?
nếu ai biết thì cho biết phân tích đã thức thành nhân tử bằng phương pháp đồng nhất là thế nào ?
Khoa học & Toán học 30/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
30/09/2011 Đăng bởi huynhdai
2 trong số 4
Là đồng nhất hệ số, chẳng hạn việc phân tích đa thức bậc 4 sau: ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e thành nhân tử, ta có thể cho đa thức đó bằng tích của 2 đa thức bậc 2 rồi sau đó đồng nhất hệ số của hai vế.... Thường thì pp này không hiệu quả cho lắm, vì đôi khi nó dẫn đến việc giải hệ pt mới khá phức tạp, tốn nyu thời gian... Thay vì sử dụng pp đồng nhất hệ số ta có thể sử dụng nhiều pp khác mạnh, nhanh, hay hơn như: định lý bezout, chuyển trục tọa độ....
01/10/2011 Đăng bởi Akatsuki Undercover
3 trong số 4
ae giải hộ mk câu hỏi này ha tạm gác câu hỏi anh pạn kia
phân tích đa thức thành nhân tử : 6x^5 + 15x^4 + 20x^3 +15x^2 + 6x +1
30/09/2013 Đăng bởi neymardz99
4 trong số 4
(2*x+1)*(x^2+x+1)*(3*x^2+3*x+1)
19/10/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
giải phương trình
Giải phương trình √x+√x+1=1
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp