Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ngay 11 thang 6 nam 1990 duong lich thi am lich la ngay may vay?
Võ thuật 27/02/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Là ngày 19-5 năm canh ngọ
Hay là ngảy Đinh mùi tháng nhâm ngọ năm canh ngọ
Hay là ngày sinh Bác hồ
27/02/2011 Đăng bởi batmathien
2 trong số 4
có ai đó trả lời đúng là ngày 19 tháng 5 năm Canh Ngọ rồi đó nhưng mà họ lại nói sai cái ngày sinh của Bác Hồ.ngày sinh của Bác là 19/05 dương lịch chứ nhỉ.
28/02/2011 Đăng bởi vipket
3 trong số 4
âm lịch( chắc chắn rồi còn gì )
28/02/2011 Đăng bởi Nguyễn Hoàng Vũ
4 trong số 4
Thứ hai, ngày 11 tháng sáu, năm 1990
Âm lịch: Ngày 19 tháng năm, năm 1990.
ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Ngọ, năm Canh Ngọ
14/08/2011 Đăng bởi furion
Bạn cũng có thể quan tâm
minh sinh ngay 12 thang 12 nam 1990 am lich.duong lich la ngay bao nhieu?
cho m hoi 17/11/1990 ngay am lich thi la vao ngay bao nhieu duong lich vay?
ngay 23 thang 11 am lich nam 1982 la ngay bao nhieu duong lich
ngay 27 thang 8 nam 1988 am lich la ngay bao nhieu duong
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp