Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Vị trì thành tools nằm chỗ nào trên word 2007??
Phần mềm máy tính | Thông tin 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn vào Office button (Góc trái trên cùng)\Word Options\Customize\choose commands from\All commands rồi thích công cụ nào cũng có mà!
Có một số trang web hưỡng dẫn sử dụng Word 2007 :
http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/howto_word2007.aspx
07/04/2010 Đăng bởi QA.blessyou
Bạn cũng có thể quan tâm
làm sao để xóa những file mà mình đã save trong word 2007
vì sao word 2007 không mở được theo thẻ dù đã cài office tab?
Mục multilevel list trong word 2007 nằm chỗ nào?
Làm thế nào để gõ công thức toán trong word 2007?
Chỉnh sửa word 2007, 2003: Chia cột thế nào khi văn bản nằm ở cả trang 2
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp