Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
trong email lúc gửi email có cái dòng cc là gì z? có cần điền gì vào đó hk?
Internet | Phần mềm | Máy tính và Internet 03/04/2012 Đăng bởi Tự tìm
Câu trả lời
1 trong số 4
Viết tắt của Carbon copy.
Địa chỉ mail nằm trong phần CC cũng sẽ nhận đc mail bạn gửi nhưng người đó sẽ biết mail này bạn chỉ muốn cho người đó xem thôi chứ ko phải gửi trực tiếp cho người đó.
03/04/2012 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 4
Cc: viết tắt của cụm từ "carbon copy" ("bản sao"). Bất cứ người nào được nhập vào mục Cc: của email sẽ nhận một bản sao email đó khi bạn gửi đi. Mọi người nhận email khác có thể nhìn thấy người nhận mà bạn đã chọn làm người nhận "Cc: đã nhận một bản sao email đó.
03/04/2012 Đăng bởi vansonfa
3 trong số 4
Bạn phải gõ địa chỉ gửi thư còn CC và Bcc thì bỏ qua cũng được
03/04/2012 Đăng bởi vansonfa
4 trong số 4
Là viết tắt của Carbon Copy!
Trường hợp bạn gửi tin cho một người thì bạn không nhất thiết phải đánh vào dãy này.
Nếu muốn gửi cho nhiều người thì bạn chỉ cần đánh 1 địa chỉ vào "To: " và các địa chỉ còn lại thì để vào "Cc: ".
"Tất cả những người có trong list Cc của bạn đều sẽ thấy tất cả những người trong Cc mà bạn đã gửi".

VD1-----------------------------------------------------
To: quang@yahoo.com
Cc: tuan@yahoo.com; hung@yahoo.com; tu@yahoo.com
Subject:....
----------------------------------------------------------
Thì ở trường hợp này là người tên "quang" sẽ thấy thư mình nhận được sẽ đồng thời được nhận bởi 3 người khác là tuấn, hùng và tú. Nhưng tuấn, hùng và tú đều không thấy tên quang trong danh sách những người được gửi.

VD2----------------------------------------------------
To: quang@yahoo.com
Cc: tuan@yahoo.com; hung@yahoo.com
Bcc: tu@yahoo.com
Subject:....
----------------------------------------------------------
Ví dụ này thì quang sẽ thấy được tuấn và hùng nhưng không thấy được tú, tuấn và hùng chỉ thấy lẫn nhau và không thấy được tú, trong khi đó thì tú thấy được 2 người là hùng và tuấn.
03/04/2012 Đăng bởi quang20082008
Bạn cũng có thể quan tâm
Làm sao để tạo được 1 tài khoản facebook
Tại sao email có @ ?
nếu có bài toán nào không giải được các bạn có thể gửi đến email giacatminh@yahoo.com.vn
Không thể gửi hoặc nhận được email từ email ....@thienminhtourist.com.vn
Vì sao tôi gửi thư đến địa chỉ email: gocnhinkhangia@vtc.vn thì không gửi được, tôi đã làm đi làm lại mà vẫn không thể?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp