Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Sự giống nhau của sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính là gì?
Khoa học và Giáo dục | Hôn nhân | Nhà ở 02/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

   Trong quá trình phân bào nguyên phân, chu trình tế bào lặp đi lặp lại nhiều lần, kết quả là từ một tế bào đơn có thể phân chia tao thành nhiều tế bào khác nhau. Trong quá trình giảm phân thì khác, một tế bào chỉ có thể phân chia một lần và tạo thành 4 tế bào con, quá trình này thường ít xẩy ra ở các tế bào hơn. Hai hình thức sinh sản của tế bào này là hai hình thức cơ bản của quá trình sinh sản, tuy nhiên trong cơ chế và vai trò của chúng có những sự khác nhau rất rõ ràng.
   Sinh sản bằng nguyên phân kết quả bộ gen được bảo toàn
   Một tế bào trải qua quá trình sinh sản bằng hình thức phân bào có thể là các cơ thể đơn bào, hinhg thức sinh sản này cũng có thể là sự lựa chon ngẫu nhiên của một số cơ thể da bào, nhờ quá trình phân chia, quá trình phá vỡ thành các mảnh cơ thể khác nhau tử đó phát triển thành một cá thể mới.
   Sinh sản vô tính
   Sinh sản vô tính còn gọi là sinh sản vegetable, là hình thức phân chia cơ bản của nhân tế bào. Theo cách này một dòng vô tính được tạo thành, chúng mang bôj gen dúng như tế bào bố mẹ.
   Nếu có những sự biến đổi xẩy ra ở các tế bào con, làm cho chúng trở nên không giống với các tế bào bố mẹ, các biến đổi này có thể do quá trình đột biến, hoặc do những thay đổi trong vật chất di truyền. Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản đơn giản và có hiệu quả trong tự nhiên.
   Sinh sản hữu tính
   Quá trình sinh sản hữu tính dòi hỏi phải có quá trình giảm phân, nó rất khác so với hình thức sinh sản vô tính. Hình thức sinh sản vô tính có sự tham gia của hai tế bào để tạo thành một tế bào. Tế bào này là sự kết hợp của hai giao tử. mỗi giao tử này mang bộ gen đơn bội.
   Qua trình sinh sản băng giảm phân làm cho bộ gen của sinh vật trở nên đa dạng hơn. Sinh sản hĩu tính là hình thức kết hợp thông tin di truyền của hai bộ gen khác nhau, từ đó tạo nên sự đa dạng của bộ gen. Quá trình sinh sản hữu tính được xác định như sau:

       * Phải có sự tham gia của hai tế bào, mỗi tế bào cung cấp một nửa bộ nhiễm sắc thể cho tế bào con. chúng được tạo thành thông qua các giao tử .

       * Mỗi giao tử chứa bộ nhiễm sắc thể đơn bội

       * Hai giao tử một là các tế bào tinh trùng một là các tế bào trứng, chúng kết hợp với nhau trong quá trình thụ tinh để tạo thành hợp tử. Hợp tử này mang bộ nhiễm sắc thể của cả hai tế bào bố mẹ.
03/11/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính ở động vật?
sinh sản bằng hạt có ưu thế gì so với sinh sản bằng bào tử
tài sản là gì? tiêu sản là gì?
Tổng sản phẩm quốc nội và tổng sản phẩm quốc dân khách nhau chỗ nào ?
Mua ván lót sàn nhà ở đâu rẻ ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp