Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chử VIP viết tắt của chữ gì ? có nghĩa là gì ?
Nghệ thuật | Ngoại ngữ 07/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 10
very important person: người rất quan trọng
Ngoài lề: VIP còn có thể được nói đùa thành Very Impolite Person - Người rất bất lịch sự :))
07/11/2010 Đăng bởi nvtam
2 trong số 10
very important pesonal
07/11/2010 Đăng bởi Mua bán
3 trong số 10
Chuẩn thì là Very Important Person. Vui thì là Very Impolite Person.
07/11/2010 Đăng bởi oldchild
4 trong số 10
Very Importan Personal  (Nhân Vật Quan trọng )
07/11/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 10
Very Important Person. Vui thì là Very Impolite Person. Volcano Is Pet global's...
Có nghĩa thông thường là VIP, nghĩa là dùng mà chẳng cần biết nghĩa đâu , cứ chỉ tới nhân vật nào được xếp vào hàng đầu , top ten , top twenty là được rồi chứ gì ...hỏi làm chi cho mệt, mắc công người ta nghĩ quá đi. Tui là  VIP theo nghĩa thứ 2 ở trên kia đó .
01/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 10
very important person
30/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 10
có hai cách để hiểu:
1.Very Important Person ( một người quan trọng)
2. Very Impolite Peson ( người mất lịch sự)
08/02/2011 Đăng bởi vietdungVIP
8 trong số 10
1. V.I.P = very important person = người rất quan trọng ( Nghĩa này ai cũng thik à nha ^^~).
2.V.I.P = very impolite person = người rất mất lịch sự( Ai muốn là người như thế này nhỉ ;)) )
3. V.I.P = very ignorant person = người rất ngu dốt( Ai tự nhận mình "ngu" thế =]] ).
Thế nên khi người ta bảo bạn là "V.I.P", xjn hãy suy nghĩ về 3 nghĩa ở trên nha.
28/04/2011 Đăng bởi Kun3bj
9 trong số 10
VIP=Very Important Person => trong kinh doanh dùng để chỉ những gì thuộc cao cấp, quan trọng. Hiện nay nó không chỉ dùng cho người mà cả hàng hóa, sản phẩm,..
24/07/2011 Đăng bởi Phong Lee
10 trong số 10
Very Important Person ( người đạc biệt quan trọng)
03/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
E.L.FS là viết tắt của từ gì?
Susu: Cho mình hỏi là từ V.I.P là từ viết tắt của từ gì thế? Nó có nghiã là gì?
Chữ elga là viết tắt cho cái gì vậy ?
HKT được viết tắt từ những chữ nào?
KÝ HIỆU MẬT ĐỘ QUANG TRONG HÁO HỌC "ABS" LA CHỮ VIẾT TẮT CỦA CỤM TỪ NAO
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp