Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
hô hấp ở châu chấu khác tôm như thế nào
Vật nuôi | Nuôi dạy con 12/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 7
châu chấu hô hấp nhờ ánh sáng và không khi trên cạn.
tôm hô hấp nhờ các bọt khí nhỏ trong nước và đặc biệt là thích hợp trong trường hợp ánh sáng yếu.
12/12/2010 Đăng bởi tragiang
2 trong số 7
Câu 7: Hãy cho biết tôm đực, tôm cái khác nhau chỗ nào? Tập tính ôm trứng của tôm mẹ có ý nghĩa gì? (1,0 điểm)
- Tôm đực có kích thước lớn và đôi kìm (đôi chân ngực 1) rất to và dài. (0,5 điểm)
- Tập tính ôm trứng có ý nghĩa bảo vệ cho trứng khỏi bị các kẻ thù của chúng ăn mất.          (0,5 điểm)
Câu 8: Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào? (1,0 điểm)
- Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần thành các nhánh nhỏ và các đầu nhánh nhỏ kết thúc đến các tế bào, khác hẳn với tôm sông, thuộc lớp Giáp xác (chúng hô hấp bằng mang).
21/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 7
dufejfegfdsbjdbewudgsdbskjdbnhiusgh7sgdwwejnksdhsudsjdnskjdnjshdsndskdjksdjsidshj
dnsjdbsbdsjdhbsjhdgs
26/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 7
dễ ợt như thễ bằng tay . hỏi câu khác khó hơn tí
21/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 7
nêu 3 đặc điểm giúp nhận dạng châu chấu nói riêng và sâu bọ nói chung
21/11/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 7
vcjbmbkn,mnb.,
05/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 7
Câu 1: Cấu tạo ngoài và trong của tôm đồng .. help....
17/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Rượu và thuốc là cái nào ngụy hại hơn??
khi đưa thức ăn vào miệng không khí có đi qua đường hô hấp không ? vì sao ?
Kiến xào có phải là 1 món ăn không ?
phân biệt nấm men và nấm mốc
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp