Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tập giá trị của x thỏa mãn đẳng thức X^6=9X^4 là S={}
Thi cử 15/06/2011 Đăng bởi lam
Câu trả lời
1 trong số 3
X^6=9X^4
<=>X^6 -9X^4=0
<=>X^4(X^2 - 9)=0
<=>X^4=0 hoac X^2 - 9 =0
giai ra ta duoc S={0;-3;3)
15/06/2011 Đăng bởi ngok_nghek
2 trong số 3
cái này chỉ là giải pt thôi :
X^6=9X^4 <=> x^6 - 9x^4 = 0 <=> x^4(x^2-9) = 0 <=> x^4 = 0 hoặc x^2 - 9 = 0 <=> x = 0 hoặc x = + - 3
vậy : Tập giá trị của x thỏa mãn đẳng thức X^6=9X^4 là S = { -3 ; 0 ; +3 }
15/06/2011 Đăng bởi tham an
3 trong số 3
Mấy đứa này giải sai bét
*<=>x^3(x^3-9x)=0
vì biểu thức trên là đa thức nên điều kiện là tập giá trị của nó:S=R
còn nghiệm là x=-3, x=0 và x=3
không thể lấy tập nghiệm cho phương trình đc mà cái đó dùng cho Bất Phương Trình thôi
18/06/2011 Đăng bởi Bimbip
Bạn cũng có thể quan tâm
tìm x,y, z thỏa mãn 9x^2+y^2+2z^2-18x+4z-6y+20
Cho x,y,z>0 thỏa: 1/x+1/y+1/z=15 CMR: 1/(2x+7y+6z) + 1/(9x+5y+z) + 1/(4x+3y+8z) ≤1
1)cho x,yz>0. thỏa mãn x+ y+ z = 1. Tìm min P= (1+1/x)(1+1/y)(1+1/z)
3^x+4^x=5^x
giúp với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp