Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Fe(oh)3 + cái gì ra fe2o3?
Khoa học tự nhiên | Hóa học 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 11
Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 -----> 3BaSO4 + 2Fe(OH)3
a mol.............3a mol...............3a mol......2a mol
2Fe(OH)3 -----> Fe2O3 + 3H2O
2a mol...............a mol
DD còn lại cho phản ứng với H2SO4 tạo kết tủa \Rightarrow dd Ba(OH)2 còn dư.
Ba(OH)2 + H2SO4 -----> BaSO4 + 2H2O
0,002.............................0,002
Khối lượng kết tủa = 3a.233 + a.160 = 0,59
08/04/2010 Đăng bởi QA.congchua
2 trong số 11
nhiệt phân cho ra Fe2O3 + H2O
21/01/2011 Đăng bởi HML92
3 trong số 11
don gian wa ma nhiet phan no ra
2Fe(OH)3 --> Fe2O3+ 3H2O
09/02/2011 Đăng bởi ngoc10A_quangxuong4
4 trong số 11
nhiệt độ.kể cả Fe(OH)2 trong môi trường không khí (hoặc oxi) dư
30/04/2011 Đăng bởi tien si giuoc mam
5 trong số 11
vì các hidroxit ít tan hoặc ko tan dễ bị nhiệt phân nên
Fe(OH)3 nung ra thành Fe2O3 và H2O
01/08/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 11
dễ ẹc   2Fe(OH)3 =====> Fe2O3 +  3H2O
10/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
7 trong số 11
nung la ra
18/05/2012 Đăng bởi coi
8 trong số 11
Cho Fe(OH)3 phân hủy tạo thành Fe2O3+H2O
21/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
9 trong số 11
vậy feoh2 nhiệt phân được ko mọi ngừoi
10/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
10 trong số 11
.Cho 18,8g  hỗn hợp Fe và  tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 1,12lit  (đkc). Dung dịch thu được cho tác dụng NaOH dư.Kết tủa thu được đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi được m (g) rắn.Giá trị của m là: Bài tập áp dụng cái phương trình Fe(oh)3 > Fe2o3 +h2o2
14/06/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
biet la vay nhung nung trong khong khi nó có tac dung voi o2 k
13/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Fe2(SO4)3 tác dụng với chất nào tạo ra Fe(NO3)3
35,2 g hỗn hợp X gồm Fe và Cuo tác dụng với 800 g dd H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí và dd A. Tính C% dd H2SO4 đã dùng
giúp em gấp hóa 8!
Hòa tan hoàn toàn 5,3 g hỗn hợp gồm Mg, Fe bằng dd HCl 1M thì thu đc 3,36 lít H2 ở ĐKTC.
Hoàn thành phương trinh phản ứng.
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp