Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cach tinh diem chung tich luy la gi?
Thi cử 14/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
điểm tích lũy là điểm trung bình của tất cả các kỳ mà bạn đã học đó.
14/09/2011 Đăng bởi vipket
2 trong số 3
so diem mon do nhan voi don vi mo do(so tin chi, don vi hoc trinh..) tong lai r chia don vi hoc tat ca
14/09/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân:


A=           n
              Σ ai x ni
              i=1
              n
              Σ ni
              i=1

Trong đó:
A là điểm trung bình chung học kỳ hoặc điểm trung bình chung tích lũy
ai là điểm của học phần thứ i
ni là số tín chỉ của học phần thứ i
n là tổng số học phần.
14/09/2011 Đăng bởi Đinh lập
Bạn cũng có thể quan tâm
cho em hoi cach tinh diem tb mon toan
Dac diem chung cua ma ty
phan tich 2 thuoc tinh cua hang hoa? vi sao hang hoa co 2 thuoc tinh do?
cong thuc tinh the tich cac loai buong dot dong co oto?
Cong thuc tinh dien tich hinh ban nguyet
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp