Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Bội số của 1000 là bao nhiêu ?
Xã hội 25/08/2011 Đăng bởi Tôi tập hỏi và giải đáp
Câu trả lời
1 trong số 2
Nhiều lắm bạn ạ
vd : 2000 , 3000 ........1000k ( với k thuộc N )
25/08/2011 Đăng bởi tpc
2 trong số 2
Câu hỏi dễ quá không trả lời được hu hu = 1000 x k

BỘI SỐ của một số nguyên a:
số nguyên b chia hết cho a. Do vậy b = ka với k là một số nguyên nào đó. BS chung của hai hay nhiều số nguyên là một số nguyên chia hết cho từng số đó. BS chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số nguyên dương là số nguyên dương nhỏ nhất trong số các BS chung dương của chúng. Vd. BS chung nhỏ nhất của các số 2, 3, 4, 5, 6 là 60.
25/08/2011 Đăng bởi Tiến Hội
Bạn cũng có thể quan tâm
Dương Mịch-Quách tương sinh năm bao nhiêu?
1 năm 365 ngày, 1 ngày có bao nhiêu năm???
Số bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45 là
Có bao nhiêu cặp số (x, y) thỏa mãn (x+1)^2 + (y-3)^2 <4
CÓ BAO NHIÊU HÀNH TINH
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp