Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
vì sao chủ nghĩa phát xít lại thắng thế ở đức?
Thi cử 21/12/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
vì ngày 30-1-1933 hít le lên làm thủ tướng không đủ lực để đẩy chủ nghĩa phát xít. nên chủ  nghĩa phát xít thắng thế ở đức
26/12/2011 Đăng bởi Tôi là học sinh
Bạn cũng có thể quan tâm
Chủ nghĩa phát xít ra đời khi nào?
Tại sao các nước phát xít lại giàu có và hùng mạnh về quân sự như vậy?
Phát xít đức đã bị tiêu diệt như thế nào - chiến tranh thế giới thứ hai??
Vì sao phát xít đức lại giết người do thái ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp