Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
nhan biet bang phuong phap hoa hoc CO,CO2,SO2,SO3
Khoa học và Giáo dục | Hóa học 11/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Để nhận biết các chất khí trên ta tiến hành như sau:
1. Cho lần lượt các chất khí đi qua dung dịch Brôm, khí làm mất màu dung dịch Brôm là SO2
   SO2 + Br2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HBr
2. Cho 3 khí còn lại là CO, CO2 và SO3 đi qua dung dịch BaCl2, khí nào tạo kết tủa là SO3
   SO3 + BaCl2 + H2O = BaSO4 + 2 HCl
   (SO3 + H2O = H2SO4
   H2SO4 + BaCl2 = BaSO4 + 2HCl)
3. Cho 2 khí còn lại là CO và CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2, khí nào không phản ứng là CO còn khí nào tạo kết tủa là CO2
   CO2 + Ca(OH)2 = CaCO3 + H2O
Chúc bạn thành công trong học tập!
11/12/2010 Đăng bởi Hoàng Anh
2 trong số 3
Cách khác: Đốt tất cả mẫu khí: khí nào cháy với ngọn lửa màu xanh: CO
2CO + O2 ----> CO2
3 khí còn lại cho vào dd KMnO4. khí nào làm mất màu tím: SO2
8SO2 + 2KMnO4 + 5H2O ---> 5H2SO4 + K2SO4 + 2MnSO4
SO3 và CO2 cho qua Ba(NO3)2
Chất khí tạo kết tủa trắng SO3
SO3 +  Ba(NO3)2 + H2O----> BaSO4 + 2HNO3
khí còn lại không phản ứng là CO2
12/12/2010 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
3 trong số 3
Sao câu trả lời của mình lại bị trừ điểm nhỉ?
15/12/2010 Đăng bởi Hoàng Anh
Bạn cũng có thể quan tâm
neu cach nhan biet bot cu,al,fe,s,ag bang phuong phap hoa hoc
tach hon hop gom CO va CO2 bang 2 cach
phuong phap giai bai toan dong luc hoc
phuong phap giam can hieu qua va nhanh cho con trai
phuong phap tim giao tuyen va giao diem cua 2 mat phang hoac mp voi duong thang ko chi cho em voi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp