Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tại sao lực lượng sản xuất lại quyết định quan hệ sản xuất?
Quản lý | Dịch thuật 18/03/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 2
Bởi vì lực lượng sản xuất quyết định trình độ sản xuất.
Bạn có thể đọc thêm ở: http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090317193411AA2wh6a
23/03/2010 Đăng bởi QA.blessyou
2 trong số 2
- Lực lượng sản xuất: là toàn bộ các lực lượng được con người sử dụng trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Nó bao gồm người lao động với một thể lực, tri thức, kỹ năng lao động nhất định và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động nhất định và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người kết hợp với tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động, tạo thành lực lượng sản xuất.
- Quan hệ sản xuất: là mối quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất vật chất (sản xuất và tái sản xuất xã hội). Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra.
+ LLSX quyết định QHSX, vì:
- LLSX là yếu tố hoạt động nhất, cách mạng nhất, là nội dung của quá trình sản xuất, còn QHSX là yếu tố phụ thuộc vào LLSX, nó là hình thức xã hội của sản xuất nên có tính chất tương đối ổn định, có xu hướng lạc hậu hơn so với sự phát triển của LLSX.
- LLSX phát triển làm cho QHSX hình thành, biến đổi, phát triển cho phù hợp với nó. Sự phù hợp của LLSX với QHSX là động lực làm cho LLSX phát triển.
- Mâu thuẫn giữa LLSX mới với QHSX cũ được giải quyết bằng cách thay thế QHSX cũ bằng QHSX mới phù hợp với LLSX. Trong xã hội có đối kháng giai cấp, mâu thuẫn này được giải quyết thông qua đấu tranh giai cấp, mà đỉnh cao là cách mạng xã hội.
28/03/2010 Đăng bởi QA.quangdong
Bạn cũng có thể quan tâm
trinh bay quan he bien chung giua llsx va qhsx
tên các sản phẩm được sản xuất từ dầu khí
sự khác biệt giữa sản xuất công nghiệp và sản xuất nông nghiệp
vì sao phải phân loại chi phí sản xuát và giá thành sản xuất
nơi sản xuất lon, hộp đựng thực phẩm bằng kim loại tại việt nam
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp