Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Sau khi có kinh bao nhiêu ngày thì quan hệ tình dục không có thai ?
Tình yêu 27/07/2011 Đăng bởi Master KinhThi
Câu trả lời
1 trong số 3
Khi hết kinh đến ngày thứ 7 và 7 ngày trước khi có kinh - giai đoạn này là trứng không rụng nên khả năng có em bé là thấp!
27/07/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
2 trong số 3
từ ngày bắt đầu có kinh bạn có thể quan hệ đến 10 ngày sau
biết vượt đèn đỏ chứ?
thử 1 lần đi
hay lắm đấy
nhưng vẫn co trường hợp có thai do cái trứng nó vẫn còn
1-3 % gì ấy
27/07/2011 Đăng bởi N.K.A.T
3 trong số 3
Trừ ngày đèn đỏ ra, còn ngày nào cũng ok tuốt với BCS và thuốc!
27/07/2011 Đăng bởi Nổ như Đại liên
Bạn cũng có thể quan tâm
Dùng cái gì là an toàn trong quan hệ tính dục?
1 lần nạo hút thai chi phí hết bao nhiêu
quan hệ xong 1 tuần có kinh thì chứng tỏ ko có thai phải ko?
Tinh dục là gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp