Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Báo cáo công việc hàng tuần như thế nào?
Công việc | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Báo cáo công việc hàng tuần là bản báo cáo chi tiết cụ thẻ những công việc mà minh hay công ty đã làm trong một tuần.Công việc đã làm sẽ được trinh bầy tuần tự từ thứ 2 tơi ngày cuối cùng của tuần.Nêu ra những đánh giá , những nhận xết về nhưng công việc đó.Cần rút kinh nghiệm những gì và nêu ra kế hoạch hoạt động cho tuần tiếp theo.
15/04/2010 Đăng bởi QA.blessyou
Bạn cũng có thể quan tâm
có ai có báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh không?cho mình xin nhé.cảm ơn nhiều
làm tiểu luận
thu viek
cách lập báo cáo tài chính năm?
Khẩn cấp!!!!!!!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp