Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ltd là viết tắt của từ gì vậy ? giúp mình với !
Nghệ thuật | Ngoại ngữ 27/02/2011 Đăng bởi trocrocket
Câu trả lời
1 trong số 4
Nếu lấy từ bảng hiệu các công ty thì nó là Limited (giới hạn, hữu hạn).

Co., Ltd = Company Limited = Cty trách nhiệm hữu hạn
27/02/2011 Đăng bởi MacTrucVy
2 trong số 4
Là limited: hữu hạn, giới hạn...
Thường dùng trong cụm từ: Company Limited (Co.Ltd) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn
27/02/2011 Đăng bởi Phong Hoa Tuyết Nguyệt
3 trong số 4
Cái này nhiều nghĩa trong các lĩnh vực khác nhau
#Kinh doanh và tài chính:  
* Limited company Công ty TNHH
* Private company limited by shares Công ty tư nhân giới hạn bằng cổ phiếu
#Khoa học, công nghệ, và sinh học
Lethal Trap Device
Light travel distance
Low Temperature Difference engine
Laser target designator
Vào đây để biết thêm chi tiết :[url]http://en.wikipedia.org/wiki/LTD[/url]
Nếu bạn kém eng thì vô google trans
27/02/2011 Đăng bởi Millionsun93_ilove12a
4 trong số 4
Co., Ltd = Company Limited = Cty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty.

Sự hình thành và phát triển của mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn
+  Thế giới

Xét về mặt lịch sử, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn ra đời sau hình thức công ty cổ phần và càng muộn hơn so với các loại hình công ty đối nhân.[1] Các công ty theo mô hình của công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ thực sự xuất hiện ở cuối thế kỷ 19 và phát triển mạnh ở thế kỷ 20. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn xuất hiện như là một sản phẩm của hoạt động lập pháp khi mà người Đức đã "sáng tạo" ra mô hình Gesellschaft mit beschränkter Haftung - GmbH theo một đạo luật về công ty vào năm 1892.[2]

Sự xuất hiện của mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn có lẽ sẽ thích hợp cho kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Mô hình công ty này vừa có yếu tố quan hệ nhân thân gữa các thành viên như công ty đối nhân, vừa có tư cách pháp nhân và chế độ trách nhiệm hữu hạn của thành viên như công ty cổ phần. Vì thế, mô hình này dường như được ưa chuộng ở tất cả các nước. Tỷ lệ các công ty trách nhiệm hữu hạn trong tổng số các công ty thường chiếm rất cao, ví dụ ở Anh vào tháng 3 năm 2001 có tới 99% trong tổng số 1,5 triệu công ty ở nước này là công ty trách nhiệm hữu hạn (private company).[3] Vào cuối tháng 6 năm 2002, ở Úc có tới 98,3% trong tổng số 1,248 triệu các công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn (proprietary company limited by shares).[4]
+  Việt Nam

Pháp luật công ty châu Âu đã được người Pháp đem đến Việt Nam từ cuối thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi mà pháp luật công ty của Việt Nam đã bị ảnh hưởng lớn bởi mô hình luật công ty châu Âu. Các hình thức công ty như trong luật thương mại của Pháp đã xuất hiện trong các Bộ luật thời Pháp thuộc như Dân luật thi hành tại các tòa án Nam Bắc kỳ 1931 và Bộ luật thương mại Trung Kỳ 1942. Hai bộ luật này đều có quy định về các mô hình công ty, được gọi là hội hay công ty, mà chúng ta thấy ngày nay trong luật định Việt Nam. Những quy định của Bộ luật thương mại Trung Kỳ vẫn tiếp tục được áp dụng tại miền Nam Việt Nam cho đến khi Bộ luật thương mại Sài Gòn 1972 có hiệu lực áp dụng. Trong Bộ luật thương mại Sài Gòn 1972, mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (hội trách nhiệm hữu hạn) cũng tiếp tục được ghi nhận bên cạnh các hình thức công ty khác.

++++Đặc điểm pháp lý+++++++

Đặc điểm pháp lý của công ty TNHH theo Luật Doanh nghiệp 2005:

   * Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50.
   * Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp chứng nhận đăng kí kinh doanh. Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.
   * Công ty chịu trách nhiệm hữu hạn. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
   * Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn.
   * Với bản chất là công ty đóng, việc chuyển nhượng vốn góp của thành viên công ty TNHH bị hạn chế, các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn khi muốn chuyển nhượng vốn góp trước hết phải ưu tiên cho các thành viên khác của công ty.
   * Trên bảng hiệu hóa đơn chứng từ và các giấy tờ giao dịch khác của công ty phải ghi rõ tên công ty kèm theo cụm từ “trách nhiệm hữu hạn”.

+++++Phân loại+++++++

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do một (cá nhân) hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.

Công ty TNHH 1 thành viên không được quyền phát hành cổ phần ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Đối với công ty TNHH 1 thành viên là tổ chức là doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm bằng các khoảng nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là tổ chức kinh doanh do một tổ chức khác làm chủ sở hữu và chịu trách nhiệm các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản của công ty bằng số vốn điều lệ.
28/02/2011 Đăng bởi Thư giãn
Bạn cũng có thể quan tâm
Hiện nay có khá nhiều từ viết tắt !
KÝ HIỆU MẬT ĐỘ QUANG TRONG HÁO HỌC "ABS" LA CHỮ VIẾT TẮT CỦA CỤM TỪ NAO
Chữ viết có từ bao giờ và bắt nguồn từ đâu?
từ "anh rể" trong tiếng anh viết như thế nào?
có ai học tiếng pháp không nhỉ? giúp mình viết luận tiếng pháp với
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp