Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách dùng "how much và how many"
Ngoại ngữ 15/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 6
how much?  0 dem duoc

how many ? dem duoc nha
15/11/2011 Đăng bởi Phong Vân
2 trong số 6
- "How many" dùng với danh từ đếm được số nhiều
- "How much" dùng với danh từ đếm được số ít và danh từ không đếm được
Ví dụ: How many people are there in the family ? (people là danh từ đếm được số nhiều)
    How much water do you drink every day ? (water là danh từ không đếm được)
15/11/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 6
"How many" dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số nhiều/ đếm được. VD: How many books do you have?
"How much" dùng cho câu hỏi về danh từ ở dạng số ít/ không đếm được. VD: How much juice is left?
"How much" còn được dùng khi hỏi về 1 đối tượng. VD: How much does the book cost?
15/11/2011 Đăng bởi NgocLapis Nguyen
4 trong số 6
How many : số ít
How much : số nhiều
15/11/2011 Đăng bởi Mr.Mater
5 trong số 6
cu nho theo the nay! how many peopl are there? people dem dc.
how much is the ticket? ticket la gia ve khong dem duoc
17/11/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
6 trong số 6
how many students are there in your class?(students)
how much water do your drink evyday ?
09/06/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
hoi bao nhieu tien dung how much hay how many
giair thích!
giair thích!
giải thích!
Chúng ta dùng :How many people are there visit London every year hay How many people visit Londoneverry year?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp