Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
con trai của vua gọi là hoàng tử, vậy con gái của vua gọi là gì?
Xã hội 27/04/2011 Đăng bởi con cò 2
Câu trả lời
1 trong số 11
một là  miệng  
hai  là  công  chúa
27/04/2011 Đăng bởi gió một chiều
2 trong số 11
Trong hoàng thất có quy định tên hiệu rõ ràng:
Con gái vua được gọi là Công chúa.
27/04/2011 Đăng bởi Mr. X
3 trong số 11
Gọi là con gái thế thôi, vì biết đâu một ngày ông ta hết làm vua?
27/04/2011 Đăng bởi Mạt Thu
4 trong số 11
Công chúa.. Hoàng tử và công chúa.. Bạn chưa nghe ư
27/04/2011 Đăng bởi paradise2215
5 trong số 11
Công chúa thôi, hỏi gì lạ vậy, mẹo à?
27/04/2011 Đăng bởi Nguyễn Vũ Minh Toàn
6 trong số 11
Nếu đố mẹo mọc thì có thể là Phụ nữ,thiếu nữ.
27/04/2011 Đăng bởi phuoceureka
7 trong số 11
Gọi là con Vua
Haha
27/04/2011 Đăng bởi Tình Yêu Hoa Gió
8 trong số 11
Công chúa hoặc là quận chúa nếu sau này nối nghiệp cha!!
07/05/2011 Đăng bởi Minh Hạnh
9 trong số 11
công chua
cách cách
07/06/2011 Đăng bởi thanhnhan
10 trong số 11
Ngốc thế.Công chúa chứ j
10/04/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
11 trong số 11
Mãn Châu gọi là Aka với Cách Cách=)).
26/02/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
con dâu cả của vua gọi là gì ?
Con trai của vua gọi là hoàng tử,con trai của thầy giáo gọi là gì ?
vì sao?
Bạn hãy cho điều gì làm "đàn ông" khác "con trai"?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp