Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
số số tự nhiên lẻ có ba chữ số
Khoa học & Toán học 01/10/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 1
Goi so tu nhien co 3 chu so la:
___
abc
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
a co 9 cach chon
b co 10 cach chon
c co 5 cach chon (1,3,5,7,9)
=>9x10x5=450 chu so
01/10/2012 Đăng bởi TYCTYCT
Bạn cũng có thể quan tâm
cho biết trong dãy số tự nhiên liên tiếp: 1;2;3;4;....2009 có tất cả bao nhiêu chữ số 0? chữ số 1? chữ số 5?
Giúp mình giải bài tập về nhà toán ?
tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 4 chữ số biết??
Số phần tử của tập hợp các số tự nhiên lẻ không nhỏ hơn 54 và không lớn hơn 1997 là
câu hỏi toandạng khó
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp