Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
tại sao nói tư tưởng hồ chí minh là tư tưởng việt nam hiện đại?
Văn hóa xã hội | Chính trị 29/06/2011 Đăng bởi Đặng Đình Tứ
Câu trả lời
1 trong số 5
vì luôn đi trước tư bản 1 bước

CNXH luôn đi trước CNTB mà CNTB đang ở bờ vực thẳm vậy CNXH đang ở đâu?
29/06/2011 Đăng bởi H2
2 trong số 5
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một tư tương hiên đai vì:
- Khác với các tư tưởng khác( Phan Bội Châu, Phan Câu Trinh,và các tư tưởng ở các thời kì khác)
- Tư tương của xã hôi chủ nghĩa
- Tư tưởng yêu nước thương dân, sông hết mình vì nhan dân, sống hòa hợp với thiên nhiên và đưa cách mạng Việt nam thoát khỏi Bể Khổ- hiên đại so với các nhà tư tưởng khác
30/06/2011 Đăng bởi Từ Hoàng Huỳnh
3 trong số 5
Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh của văn hóa nhân loại,cùng với tư tưởng hàng ngàn năm đấu tranh và giữ nước của con người việt Nam .

đó là tư tưởng bao quát trên mọi lĩnh vực :từ quân sự,chính trị,ngoại giao ,,,,cho đến đời sống của con người.

Nó cũng là một quy chuẩn đạo đức của người Việt,mà chính người là tấm gương
29/08/2011 Đăng bởi HoangTuanSon
4 trong số 5
Tư tưởng HCM là tư tưởng việt nam hiện đại
19/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
Tư tưởng HCM là tư tưởng việt nam hiện đại
19/08/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tư tưởng hồ chí minh về chữ liêm:cái nào đúng nay ko còn đúng nữa ?
tư tưởng bành trướng trong giới cầm quyền trung hoa hiện tại như thế nào ?
Theo bạn thì hai nhà tư tưởng lớn gặp nhau thì sẽ thế nào?
Công ty mới thành lập, không có vốn, chỉ có ý tưởng, liệu có thể kêu gọi đầu tư từ IDG Ventures?
Tư vấn thông tin ý tưởng kinh doanh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp