Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử x^5 + x + 1 , x^8 + x + 1, x^11 + x +1
Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học 24/02/2012 Đăng bởi N Thành Trung
Câu trả lời
1 trong số 3
1/ x^5 + x + 1 = x^5 - x^2 +x^2 + x + 1 = x^2( x^3 -1) +(x^2 + x + 1)
x^2( x -1) (x^2 + x + 1) +(x^2 + x + 1) =(x^2 + x + 1)[x^2( x -1) +1]

2/ x^8 + x + 1 =  x^8 - x^2 +x^2 + x + 1 =x^2( x^6 -1) +x^2 + x + 1
= x^2( x^3 -1)(x^3+1) +x^2 + x + 1 =....

3/ x^11 + x +1 =  x^11 - x^2 +x^2 + x +1
= x^2( x^9 -1) +x^2 + x + 1
= x^2[( x^3)^3 -1] +x^2 + x + 1
= x^2( x^3 -1)(x^6+ x^3 +1) +x^2 + x + 1=....
24/02/2012 Đăng bởi handoiuam
2 trong số 3
o tren chia se
15/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
ko thi vao link:diendanhocmai.com ma hoi co rat nhiu cau tra loi
15/07/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tính tích phân sau dùm mình: tích phân cận từ 0 đến Pi của f(x)=x/(1+sinx*sinx)?
phân tích đa thức thành nhân tử : x^3(x^2-7)^2 - 36x và từ đó CMR : n^2(n^2-7)^2 - 36n chia hết cho 210
Tích phân từ 0- 3.14 của X^2012*Sin(X)dx
Các bạn hãy cho biết số tiếp theo sau 4 số này sẽ là số mấy: 2, 13, 57, 233, ?
Tìm GTNN của x-2√(x-1)
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp