Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Tôi muốn thay đổi tên hiển thị trong gmail của tôi thì làm thế nào?
Gmail 19/04/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
Đăng nhập vào Gmail
Chọn cái bánh xe bên góc phải
Chọn Cài đặt
Trong trang cài đặt, chọn thẻ  "Tài khoản và Nhập"
Dòng thứ 3 từ trên xuống: "Gửi thư bằng địa chỉ:" chọn : "chỉnh sửa thông tin"
Một cửa sổ mới hiện ra, ở đây bạn nhập tên hiển thị mới thay cho tên cũ => lưu lại.

Chúc bạn thành công.
19/04/2013 Đăng bởi datvnn
2 trong số 2
Thankyou bạn datvnn nhe
31/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Tai sao màn hình laptop không hiển thị hết.
Cho hỏi tại sao tôi không vào được Gmail, Market
Làm thế nào để hiển thị hồ sơ blog 360 plus?
Đổi pw của gmail được còn ym đổi được ko ?
cho mình hỏi thường ngày vẫn vào được facebook, nhưng hôm nay vào google thì khôn kết nối dc, mà ko hiển thị gì?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp