Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Thế nào là chiến lược tăng trưởng hội nhập?
Quản lý | Kinh tế 01/04/2010 Đăng bởi Search User
Câu trả lời
1 trong số 1
Những chiến lược phát triển hội nhập

Thích hợp cho tổ chức trong ngành sản suất mạnh e ngại chiến lược tăng trưởng tập trung vì thị trường bão hoà. Nó thích hợp cho cơ hội có sẵn, phù hợp dài hạn, mục tiêu của doanh nghiệp. Cho phép khai thác đầy đủ tài năng kỹ thuật của doanh nghiệp. Ơû cấp công ty.

Lưới ô vuông để thay đổi chiến lược để hội nhập
Sản phẩm Thị trường Ngành sản suất Trình độ sản xuất Quy trình công nghệ

1. Sự hội nhập về phía sau

Đạt sở hữu hay quyền kiểm soát gia tăng nguồn cung cấp. Hấp dẫn khi nhà cung cấp đang trong thời kỳ tăng trưởng nhanh, tín hiệu chi phí thành lợi nhậu tiềm tàng.Đảm bảo mức độ cao mà nhà cung cấp có thể thi hành được. Chú ý phức tạp trong quản lý, cứng nhắc của tổ chức, các giai đoạn không công bằng

2. Sự hội nhập về phía trướcĐạt quyền sở hữu hay kiểm soát gia tăng cho mục tiêu tăng trưởng. Chẵn hạn doanh số và phân phối. Chú ý kho khăn.
15/04/2010 Đăng bởi GA.thuhuong
Bạn cũng có thể quan tâm
phân tích chiến lược suy giảm
các bạn cho tôi hỏi: chiến lược thâm nhập thị trường là gì?
Khi nào doanh nghiệp sử dụng các chiến lược suy giảm? nêu các chiến lược suy giảm??
Tại sao viết mình lại chọn Điện Biên Phủ là nói kháng chiến chiến lược?
Tinh thần kháng chiến chống pháp xâm lược của nhân dân ta được thể hiện như thế nào?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp