Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Chia 80 cho một số ta được số dư là 33. Số chia là
Khoa học & Toán học 25/12/2012 Đăng bởi Boy Buồn Tẻ
Câu trả lời
1 trong số 2
47
25/12/2012 Đăng bởi Hades Hadesviet
2 trong số 2
goi so do la a
tu de ta co 80/a du 33 hay 80=xa+33 voi x la so nguyen, x=+-1,+-2,...
neu a la so nguyen thi |x|>=2 loai
voi x=1 suy ra a=47
voi x=-1 suy ra a=-47
25/12/2012 Đăng bởi hoang phi
Bạn cũng có thể quan tâm
số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khi chia cho 21 dư 5, chia 4 hoặc 5 dều dư3 số đó là?
Cho x,y là các số tự nhiên khác 0 thỏa phương trình 2x^2+x=3y^2+y.CM: x-y ;2x+2y+1 ;3x+3y+1 đều là số chính phương
tìm số chia và số bị chia nhỏ nhất trong 1 phép chia 2 số tự nhiên để phép chia đó có thương bằng 24 và 18?
chướng minh 10^28+80 chia hết cho 72
giải bài toán này giúp em
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp