Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Viết liên tiếp các số từ 1 đến 150 ta được số 123...149150. Tổng của các chữ số này là...
2] Có.... số nguyên n thỏa mãn n^2 +2n - 6/n-2 là số nguyên
3] Số tự nhiên có giá trị lớn nhất được viết thành ba chữ số 2 là....
4] Giá trị biểu thức M = 1.2 + 2.3 + 3.4 +...+212.213
5] Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2013 chữ số 4 số dư của A trong phép chia cho 15 là
Khoa học & Toán học 16/03/2013 Đăng bởi Boy Buồn Tẻ
Câu trả lời
1 trong số 5
1235
18/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 5
1270
18/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 5
cung co the la 1281
18/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
4 trong số 5
minh chac chan la 1281
24/03/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
5 trong số 5
minh chắc đó là 1281
27/03/2013 Đăng bởi Nguyễn Thanh Sang THCS Đất Đỏ
Bạn cũng có thể quan tâm
giúp em làm bài toán này với ~.~ em thanks các ah chị
Giúp mình giải bài tập về nhà toán ?
1.Với 9 chữ số : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
BT dãy số.
Tổng số hạt p,n,e trong ngtử của ngtố X là 28. Xác định số hạt p,n,e và kí hiệu hoá học của X
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp