Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Loại hình nghệ thuật dân gian nào của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của thế giới
Văn hóa xã hội 15/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 3
Tham khảo ở đây nhé !
- http://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
Chúc vui.
15/12/2013 Đăng bởi NhanVan
2 trong số 3
ca tru
18/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
ca trù ạ
29/12/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Bạn coi nó là nghệ thuật hay lăn lộn ?
Các bạn nghĩ sao về môn nghệ thuật này?
Với bạn, thế nào là 1 ngôi sao (người làm trong giới nghệ thuật)?
colonial art : là cái nghệ thuật gì mọi người ơi!!!
Bạn đang sở hữu một "nghệ thuật sống" hay một "lối sống nghệ thuật"?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp