Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Sửa chính tả: Lãi xuất hay lãi suất, bổ sung hay bổ xung?
Khoa học và Giáo dục 15/03/2012 Đăng bởi Minh Khoa
Câu trả lời
1 trong số 4
Lãi suất và bổ sung.
Bạn nên mua từ điển tiếng Việt về tra, đặc biệt là các quyển chỉ cách phân biệt giữa 2 hoặc 3 chữ na ná nhau trở lên: ngả và ngã, mặt và mặc...
15/03/2012 Đăng bởi Edward Đỗ
2 trong số 4
Việc sai vẫn cứ sai, biết làm thế nào? Bởi vì chữ xuất dễ đọc hơn chữ suất. và chữ xung dễ đọc hơn chữ sung, đọc nhiều thành quen, quen thành viết thí thôi....
15/03/2012 Đăng bởi oldgoatcrazy
3 trong số 4
lãi suất
bổ sung
15/03/2012 Đăng bởi phạm thị cẩm vân
4 trong số 4
Không thể nói đọc dễ hay là khó rồi viết sai lỗi chính tả mà là ở chỗ không hiểu nghĩa của từ. Đọc có thể sai nhưng viết sai là không thể chấp nhận được
15/03/2012 Đăng bởi DaLi 57
Bạn cũng có thể quan tâm
Hãy sửa lãi cho đúng chính tả.
Tại sao lãi suất ngân hàng lại là 17%?
Lãi suất huy động Ngân hàng nào cao nhất?
Tại sao phải quan tâm đến lãi suất?
Tiết kiệm ngân hàng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp