Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách trừ ngày trong Excel??
Cộng đồng mạng ơi, chỉ giúp toi công thức trừ ngày trong Excel với. VD: tôi có mốc thời gian là ngày 02/11/2004. Tôi muốn lấy ngày hiện tại trừ cho mốc thời gian đó.
Hoặc cách tính tuổi của một người: Mốc thời gian như trên và đến ngày hiện tại thì người đó được bao nhiêu tuổi. (VD: Ngày hiện tại là ngày 25/03/2011). Các bác chỉ giúp tôi với nhen. Cảm ơn các Bác trước nhen!
Kế toán 25/03/2011 Đăng bởi Dương Hòa Nhã
Câu trả lời
1 trong số 1
Bạn nhập ngày cho đúng. VD: Cột A, dòng 3 là 02/11/2004. Cột B, dòng 3 là 25/03/2011. Bạn thực hiện như sau:
=B3-A3 Sau đó bạn Enter sẽ có kết quả
hoặc =INT(B3-A3) Sau đó bạn Enter sẽ có kết quả.
Nếu ra kết quả không phải là số tự nhiên mà là 25/05/1906. Bạn bao khối số 25/05/1906, bạn chọn Format / Cell sẽ hiện ra hướng dẫn. Tại thẻ Number bạn chọn Genaral rồi OK là được. Chúc bạn thành công.
25/03/2011 Đăng bởi nguyendinh
Bạn cũng có thể quan tâm
Nếu tôi là công dân của nước Việt Nam?
tháng 6 tôi có kinh vào ngày 24, tháng 7 có kinh vào ngày 22 vậy sinh hoạt vào ngày nào để có thể có thai
kiếm việc làm ngày tết...
Trong 12 tháng dương lịch thì 2 tháng nào luôn có ngày và thứ giống nhau?
Ngày 01 tháng 10 (âm lịch) năm 1996 là ngày bao nhiêu dương lịch ?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp