Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
thi ioe cac cap?
day khong han la cau hoi ma la y kien cua chung toi qua cac vong thi vua qua.Ioe da co gang, chat luong mang, chat luong cau hoi, hinh thuc thi sinh dong. tuy nhien, vi co thi nhieu dot khac nhau (bang a,b,c), nen da co tinh trang 1 so hs, truong o cac bang thi sau( b,c)lap ma so thi cua cac noi o bang a de lam truoc bai thi, vi cac de la giong hoac tuong tu, dan den diem cao hon han cac em khac.(cac truong nay da du phong cho cac em lam nick phu o do tu dau nam).day la can benh thanh tich tham can co de trong nganh giao duc.de khac phuc tinh trang nay, toi de nghi nam sau, ban to chuc nen cho cac khoi thi cung 1 khung gio tren toan quoc. ngay thi co the keo dai thanh 2 ngay nhung chat che hon. khong lo nghen mang vi hien tai dang thi 2 khoi 1 bang cung luc, chi la chuyen 1 khoi 3 bang cung luc thoi.va lai khi thi cap huyen , thi xa, tinh, so luong thi sinh cung  khong cao.mong ban to chuc xem xet de ki thi tinh sap toi day duoc nghiem tuc,danh gia dung, khac phuc cach lam chay theo thanh tich anh huong den nhan cach hoc sinh.


                 kinh.  toi la mot quan li truong tieu hoc.
Thi cử 13/01/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
Bức xúc với IOE
Cac thay co giao cap 3 cho em hoi????????????
khoi A,B.C gonm cac mon nao vs thi nganh nao?
lam sao de biet diem thi hoc ki
minh co the thi vao hai truong thpt o hai noi khac nhau duoc khong?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp