Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Ai có bản Ghost Win 7 nhẹ nhất cho mình xin nhá !!
Các bạn cho mình xin bản Ghost Win 7.. càng nhẹ càng tốt..
Điền kinh | Âm nhạc 15/12/2010 Đăng bởi Bùi Văn Thu - KTMT05
Câu trả lời
1 trong số 1
Vào trang ghostviet kiếm đó bạn.Bảo đảm hài lòng.Ghost Win7 rút gọn nhưng bảo đảm các chức năng ~2Gb.Chúc vui
http://www.forum.ghostviet.com/showthread.php/4582-Win-Xp-7-GeniusEdition-2010-690MB-%28Activated%29
15/12/2010 Đăng bởi Mr.BEAM
Bạn cũng có thể quan tâm
cho mình hỏi..
Sử dụng bản ghost win 7 ultimate cho win xp sp2
Càj win hay ghost wjn tốt hơn vậy!
Xin bản ghost WIN XP mới và đầy đủ
Ghost WIn XP
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp