Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
co chu vi hinh chu nhat la 6m va chieu rong kem chieu dai 1,2m.hay tinh dien tich hinh chu nhat do.
tinh theo toan lop3,cam on nhieu
Nghệ thuật | Xã hội | Khoa học và Giáo dục | Khoa học & Toán học | Thi cử 25/10/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 4
Pt 2(x-1,2+x)=6.
25/10/2011 Đăng bởi Chàng_Mưa
2 trong số 4
Gọi a là chiều dài hình chữ nhật(m), b là chiều rộng hình chữ nhật(m).
Theo công thức tính chu vi của hình chữ nhật: P = (a+b)*2 = 6(m) (*)
Chiều rộng kém chiều dài 1.2m, từ pt(*) ta có a+b = 3 => a = 3-b (1); b = 3-a(2).
Chiều dài hơn chiều rộng 1.2m, có nghĩa là: a-1.2 = 3-a (3)
Từ pt(3) ta có 2a = 4.2 => a = 2.1(m).
Thay a vào pt(2) ta được b = 0.9(m).
Từ đó ta tính được diện tích hình chữ nhật: S = a*b = 2.1*0.9 = 1.89(m2).
25/10/2011 Đăng bởi Flames Phoenix
3 trong số 4
Bài toán có dạng : Tìm hai số khi biết Tổng và Hiệu.
Vì lớp 3 chưa học số thập phân nên phải đổi ra dm. Nếu lớp 5 thì không cần đổi. Bài toán này dường như không phải của lớp 3.
Giải
Tổng hai chiều hình chữ nhật là:
6 : 2 = 3 ( m )
3m = 30 dm
1,2m = 12 dm
Chiều dài hình chữ nhật là:
( 30 + 12 ) : 2 = 21 ( dm )
Chiều rộng hình chữ nhật là:
30 - 21 = 9 ( dm )
Diện tích hình chữ nhật là:
21 x 9 = 189 ( dm2 )
Đáp số:
189 dm2
25/10/2011 Đăng bởi hingkom
4 trong số 4
Đây là bài toán lớp 4 rồi, lớp 3 làm gì đã có dạng Tổng- Hiệu.
29/10/2011 Đăng bởi Trieu thuy
Bạn cũng có thể quan tâm
nua chu vi hinh chu nhat la 350m,chieu dai hon chieu rong la 70m. Tinh dien tich hinh chu nhat
mot thua ruong hinh chu nhat co dien tich 126m vuong .Tinh chu vi ruong do biet chieu rong bang 2 phan 7 cieu dai
toan
hinh lap phuong co canh 1,4 dm &1 hinh hop chu nhat co chieu dai 1m 4dm rong 1,2dm cao 9cm hinh nao S toan phan lon hon
Tim chieu dai cua nua chu vi
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp