Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Cách chèn kí tự đặc biệt vào tên nhân vật trong facebook!
Internet 28/07/2012 Đăng bởi l0lal0
Câu trả lời
1 trong số 3
Vào settings > general > name có thể đổi tên mà ko biết có thể dùng ki tự đb ko. Thử xem.
29/07/2012 Đăng bởi ONluvPN
2 trong số 3
cc
22/09/2013 Đăng bởi ♥L○vU♥
3 trong số 3
dc k á?
22/09/2013 Đăng bởi ♥L○vU♥
Bạn cũng có thể quan tâm
Facebook vào được nhưng không thể đăng kí đc trên facebook?
Làm sao để đăng ký facebook?
Đăng kí Facebook bị cái gì thế này
tại sao khi vô đăng kí tài khoản facebook thì máy bảo "Rất tiếc, chúng tôi không thể xử lý đăng ký của bạn" ??????
Cả nhà ơi giúp với nào!
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp