Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
cách tính điểm trung bình môn cấp THCS là như thế nào vậy?
Thi cử 13/05/2011 Đăng bởi hoàng hlt
Câu trả lời
1 trong số 3
- 1 môn học: điểm miệng và điểm kiểm tra 15' thì nhân hệ số 1
điểm kt 45' nhân hệ số 2, điểm học kì nhân hệ số 3
sau đó lấy trung bình cộng của chúng.
- tất cả cá môn:
điểm trung bình môn Văn và toán nhân vs hệ số 2, các môn khác nhân vs hệ số 1
Sau đó lấy TB cộng(cộng tất cả chúng vs nhau sau đó chia : nếu có 12 môn học thì chia cho 14, vì văn nhân 2, toán nhân 2 mà....)
13/05/2011 Đăng bởi Forever A Love
2 trong số 3
diem? TB mon su tui 3,5 mon toan 8,0 van 6,5 vay k0a keo su len 5,0 dc khong
11/05/2012 Đăng bởi Chưa đặt tên
3 trong số 3
- 1 môn học: điểm miệng và điểm kiểm tra 15' thì nhân hệ số 1
điểm kt 45' nhân hệ số 2, điểm học kì nhân hệ số 3
sau đó lấy trung bình cộng của chúng.
- tất cả cá môn:
điểm trung bình môn Văn và toán nhân vs hệ số 2, các môn khác nhân vs hệ số 1
Sau đó lấy TB cộng(cộng tất cả chúng vs nhau sau đó chia
23/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
THCS hay PTCS, THPT hay PTTH. Phức tạp quá? Tiểu học hay cấp 1, lắm chuyện thật
trong kì thi thcs toán casio cấp tỉnh máy fx 570-es plus có được mang vào phòng thi không ?
Theo bạn làm sao để học sinh thích học môn vật lí cấp THPT bạn nhỉ ?
Cách tính điểm toeic như thế nào?
Cho biết hướng đi của em sau khi tốt nghiệp THCS , trình bày quan điểm của em khi chọn hướng đi đó
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp