Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Năm 1010, Lý Công Uẩn rời đô từ thành Hoa Lư về Đại La (Thăng Long). Bạn hãy cho biết theo Lịch can - chi đó là năm nào!
Nghệ thuật | Xã hội 02/12/2010 Đăng bởi Tre Việt
Câu trả lời
1 trong số 2
Tháng 7, Thuận Thiên năm thứ nhất (1010) thì khởi sự dời đô,
theo sử cũ chép thì Lên ngôi báu vừa tròn 9 tháng. Mùa hè năm Canh Tuất (1010) Lý thái Tổ đã hạ chiếu rời đô từ Hoa Lư ra Đại La kinh phủ.


http://amitour.com.vn/Dich-vu-thue-xe.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-4-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-7-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-16-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-24-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-29-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-35-cho.html
http://amitour.com.vn/Cho-thue-xe-45-cho.html
02/12/2010 Đăng bởi AMITOUR.COM.VN
2 trong số 2
Hehe! Đó là năm Canh Tuất. Theo Can - Chi như sau:
0: Canh
1: Tân
2: Nhâm
3: Quý
4: Giáp
5: Ất
6: Bính
7: Đinh
8: Mậu
9: Kỷ
Và năm 1010 cách đây tròn 1000 năm. Lấy 1000/12 được 83 dư 4 ứng với năm Tuất (1996). Như vậy năm 1010 theo lịch Can Chi là năm Canh Tuất
02/12/2010 Đăng bởi Chưa đặt tên
Bạn cũng có thể quan tâm
ai được tặng con rồng biểu tượng 1000 năm thăng long?
Bình Phước là gì ?
Tại sao lại có lịch âm và lịch dương?
Lý Công Uẩn là người như thế nào??
Điểm thi tốt nghiệp năm 2011 tỉnh lâm đồng
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp