Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Đặc Điểm Của Văn bản hành chính
Xã hội 15/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
-Văn bản hành chính là loại văn bản được dùng trong giao dịch hành chính, đóng vai trò trong hoạt động giao tiếp xã hội.
- Văn bản này thường được dùng để truyền đạt những nội dung, bày tỏ yêu cầu hoặc ghi lại những sự việc có tính chất hành chính- công vụ nhằm giải quyết các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với tập thể, cá nhân với tập thể.
Đặc điể của văn bản hành chính:

http://tailieu.vn/tim-kiem/tai-lieu/%C4%90%E1%BA%B7c%20%C4%90i%E1%BB%83m%20C%E1%BB%A7a%20V%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20h%C3%A0nh%20ch%C3%ADnh.html
15/05/2013 Đăng bởi Chưa đặt tên
2 trong số 2
Hệ thập phân:
phân tích số đó thành tổng của các tích :
Vd: 34578 = 3* 10000 + 4* 1000 + 5* 100 +7* 10 + 8*1
              = 3* 10^4 +4*10^3+5*10^2+7*10^1+8*10^0
Hệ nhị phân:
Phân tích 1 số sang hệ nhị phân
(nhị phân) = thập phân
00000000 = 0
00000001 = 1
00000010 = 2
00000011= 3
......
Hệ thập lục phân:

Thập luc phân Thập phân Nhị phân
0 0 0000
1 1 0001
2 2 0010
3 3 0011

4 4 0100
5 5 0101
6 6 0110
7 7 0111
Thập luc phân Thập phân Nhị phân
8 8 1000
9 9 1001
A 10 1010
B 11 1011
Thập luc phân Thập phân Nhị phân
C 12 1100
D 13 1101
E 14 1110
F 15 1111
Cứ thế mà quy đổi ra bạn ạ
12/06/2013 Đăng bởi do you want to know
Bạn cũng có thể quan tâm
phân tích những đặc điểm kinh tế cơ bản của cntb độc quyền
Đặc điểm nổi bật!
Như vậy ... ???
hàng hóa đặc biệt gồm những loại nào?
HKT có lệch chuẩn văn hóa không?
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp