Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Hic! Ai biết viết thư UPU lần thứ 40 rồi thỉ chỉ cho mình cách trình bày với! Thank you so much!!!
Đại loại như có phải viết tên, họ, trường, lớp,..,...ở đầu thư không ấy mà. Mình cảm ơn trước!He He
Thi cử 18/01/2011 Đăng bởi Chưa đặt tên
Câu trả lời
1 trong số 2
lùi vào khoảng 2/3 bên phải tờ giấy òy viết theo mẫu sau
Họ và tên:                Giới tinh:
Ngày sinh:
Trường:                    Lớp:
Huyện, TP:
Bài dự thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 40 (cái này viết ở giữa tờ giấy)
(viết sát vào lề)  Đề bài:
ok
23/01/2011 Đăng bởi DongHae_SJ_ELF
2 trong số 2
Như DongHae_SJ_ELF đã nói nhưng nên căn sang lề trái
20/02/2013 Đăng bởi Đạt Tồ
Bạn cũng có thể quan tâm
Hic! Ai biết viết thư UPU lần thứ 40 rồi thỉ chỉ cho mình cách trình bày với! Thank you so much!!!
thư qt upu
Thư upu em nghĩ thế nào về adis??
đề tài thư upu nói vì sao ta phải phòng bệnh aids ?
bài mẫu viết thư upu về vdv phan thị hà thanh
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp