Trang chủ > Câu hỏi
Câu hỏi
Lỗi chứng chỉ bảo mật
http://farm3.anhso.net/upload/20120120/07/o/anhso-073342_untitled.jpg
Ai biết giúp với
Internet | Phần mềm 20/01/2012 Đăng bởi Gà Siêu Trứng
Câu trả lời
1 trong số 2
Bạn vô Options > Manage Certificates rồi chỉnh lại trong đó.
Phần Certificate Store chọn "Place all certificates in the following store" và "Trusted Root Certification Authorities."
Sau đó tắt và bật lại Chrome
nguồn: http://windowsvn.net/forum/showthread.php?t=28910&page=1
20/01/2012 Đăng bởi ping07
2 trong số 2
sao không click vào giúp tôi hiểu. đọc kỹ hướng dẫn sử dụng .
20/01/2012 Đăng bởi 0979040363
Bạn cũng có thể quan tâm
lỗi bảo mật vbb
Lỗi này là lỗi gì ?
BẢO MẬT GMAIL, BẤT KHẢ XÂM PHẠM NHƯ THẾ NÀO ?
Tại sao Securities cùng nghĩa là chứng khoán và bảo vệ, mình thấy nó đâu có liên quan với nhau?
Làm sao để tìm lại pass yahoo mà đã quên câu hỏi bảo mật
Đăng nhập
Xem Giải Đáp ở: Di động | Cổ điển
©2014 Google - Chính sách bảo mật - Trợ giúp